เช็คราคาต้นทุนการประกันภัย Amazon Product Liability Insurance Cost?

ต้นทุนการประกันภัยความรับผิดต่อสินค้า Product Liability Insurance วันนี้ผมหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการทําประกันจากต่างประเทศ เพื่อเอาใว้เปรียบเทียบกับคาใช้จ่ายใน ประเทศไทย ( ถ้าในอนาคตมีบริษัทในไทยรับทํา )

การประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์รวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทั่วไป ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการฟ้องร้องของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของคุณ

ต้นทุนเฉลี่ยของการประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์คืออะไร?

การประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์ มักจะรวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทั่วไปของคุณ  general liability insurance คุณอาจเห็นว่าเป็นการประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์สำหรับ ผู้ค้าปลีก(retailers) ผู้ผลิต(manufacturers) และ ผู้ค้าส่ง(wholesalers) หรือ ความคุ้มครองการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นของผลิตภัณฑ์สำหรับ ธุรกิจก่อสร้าง(construction) และ ติดตั้ง(installation)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของการประกันความรับผิดทั่วไปคือ 42 usd/month (ประมาณ 500 เหรียญต่อปี) สำหรับลูกค้าประกัน ค่าเฉลี่ยจากธุรกิจทั่วๆไป ซึ่งขึ้นกับสินค้าแระเภทสินค้า รายรับ/ปี ทุนประกัน

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ (48%) จ่ายเงินระหว่าง 300 ถึง 600 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับนโยบายของตน และ 17% จ่ายน้อยกว่า 300 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ได้มาจากการวิเคราะห์กรมธรรม์ประกันภัยหลายพันฉบับที่ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กของ Insureon รวบรวมไว้

ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการประกันภัยความรับผิดต่อสินค้า Product Liability Insurance สําหรับกิจการเล็ก-กลางๆ

  

ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการประกันภัยความรับผิดต่อสินค้า Product Liability Insurance สําหรับกิจการเล็ก-กลางๆ

ธุรกิจของคุณส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ Product Liability Insurance อย่างไร?

ธุรกิจของคุณเป็นปัจจัยหลัก ที่กำหนดต้นทุนการประกันภัย Product Liability Insurance ธุรกิจสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถคาดหวังที่ราคาไม่สูงมาก สำหรับความรับผิดทั่วไป ซึ่งรวมถึงความครอบคลุมความรับผิดของผลิตภัณฑ์ Product Liability Insurance

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจก่อสร้าง (construction) จ่ายเงินเพื่อความคุ้มครองมากกว่าผู้ค้าปลีก (retailers) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงของการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลที่สามหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินจะสูงกว่ามาก กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าประเภทของธุรกิจสินค้าที่ส่งผลต่อสิ่งที่คุณจะจ่ายสำหรับการประกันภัยความรับผิดทั่วไป Product Liability Insurance อย่างไร

ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการประกันภัยความรับผิดต่อสินค้า Product Liability Insurance อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บของร่างกาย

เช็คต้นทุนการประกันได้ที่ลิงค์นี้ครับ:

ราคานี้เป็นต้นทุนในต่างประเทศ View more industries we insure

Building designIT / technology
Cleaning servicesLandscaping
Construction and contractingMedia and advertising
ConsultingNonprofits
Finance and accountingPersonal care
Food and beveragePhoto and video
Healthcare professionalsReal estate
Human and social servicesRetail
Installation professionalsSports and fitness
nsurance professionalsView more industries we insure
เช็คต้นทุนการประกัน ราคานี้เป็นต้นทุนในต่างประเทศ

จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการซื้อประกันความรับผิดของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก?

ธุรกิจส่วนน้อยจำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากความคุ้มครองความรับผิดทั่วไป หากคุณทำเช่นนั้น ความเสี่ยงจากความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณจะเป็นตัวกำหนด ราคาต้นทุนของกรมธรรม์ประกันภัย Product Liability Insurance

ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตและผู้ขายอาจต้องมีนโยบายความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก ในการกำหนดเบี้ยประกันภัย ผู้ให้บริการประกันภัยจะพิจารณาถึงความเสี่ยงของบริษัทของคุณในการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ข้อบกพร่องในการออกแบบ และการเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ

วงเงินประกันภัย ข้อจำกัดความครอบคลุม ส่งผลต่อต้นทุนการประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ Product Liability Insurance อย่างไร ?

เช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความรับผิดที่คุณซื้อ หากคุณเลือกกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองวงเงินที่สูงกว่า ราคาที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยก็จะสูงตามมา

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ (92% ของลูกค้าประกันภัย) เลือกนโยบายความรับผิดทั่วไปโดยจำกัดวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์ต่อครั้ง และวงเงินรวม 2 ล้านดอลลาร์ (Amazon ยอมรับวงเงินประกันขั้นตํ่าที่ 1 ล้าน usd) ซึ่งหมายความว่า กรมธรรม์จะจ่ายเงินสูงถึง 1 ล้าน usd สำหรับการเรียกร้องใด ๆ เพียงครั้งเดียว และ สูงถึง 2 ล้าน usd สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของกรมธรรม์ (โดยทั่วไปคือหนึ่งปี)

วิธีประหยัดเงินในการประกันความรับผิดต่อสินค้า Product Liability Insurance

วิธีการส่วนนึงสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในการประหยัดเงินในการประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ Product Liability Insurance :

รวมการประกันภัยความรับผิดทั่วไปของคุณใน BOP (Business Owner’s Policy) Does your small business need a BOP? น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจระดับเล็กๆของคุณ กรมธรรม์นี้รวมการประกันภัยความรับผิดทั่วไปและการประกันทรัพย์สินทางการค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ากรมธรรม์ที่ซื้อแยกต่างหากBusiness owner’s policy (BOP)นโยบายของเจ้าของธุรกิจคืออะไร?
นโยบายของเจ้าของธุรกิจ (BOP) รวมการประกันภัยความรับผิดทั่วไปเข้ากับการประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการซื้อกรมธรรม์แยกต่างหาก
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: Does your small business need a BOP?

ชำระเบี้ยประกันภัยของคุณทุกปี บริษัทประกันภัยหลายแห่งเสนอส่วนลดสำหรับธุรกิจที่จ่ายเบี้ยประกันภัยรายปีเต็มจำนวนแทนที่จะจ่ายเป็นงวดรายเดือน

การบริหารความเสี่ยง ประวัติการเคลมประกันธุรกิจอาจทำให้เบี้ยของคุณสูงขึ้นได้ เพื่อให้ต้นทุนต่ำ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงของการเรียกร้อง การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจพิจารณา:

  • ทดสอบสินค้าที่ขายในร้านของคุณอย่างละเอียด
  • การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องในการผลิต
  • อบรมพนักงานอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นๆ
  • ร่วมงานกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในทุกกระบวนของผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณ
  • หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทใดๆ (ถ้าทําได้) ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

แหล่งที่มาข้อมูล: Product Liability Insurance ( www.insureon.com )

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Amazon Insurance Accelerator

  

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

4 × two =

%d bloggers like this: